Colegiul Tehnic Reșița

„Educația este mișcarea de la întuneric la lumină.”

Ultimele știri despre acțiunile și activitățile din școala noastră.

Click aici

Oferta educațională a Colegiului Tehnic Reșița.

Click aici

Înscrierea la una dintre formele de învățământ de la CTR.

Click aici

Proiectele şi parteneriatele educaționale ale școlii noastre.

Click aici

Locația geografică a școlii oferită de Google instant street view.

Click aici

Prezentare: misiune, viziune, săli de clasă, laboratoare, ateliere etc.

Click aici

Lecții, teste, fișe de lucru și diverse resurse digitale didactice.

Click aici

Despre examene, burse, practică, Consiliul elevilor ș.a..

Click aici

Activități extracurriculare - academice, sportive, artistice etc.

Click aici

Adrese utile pe internet pentru mediul educațional și profesional.

Click aici

b1

1s14Viziunea școlii

   „Școală pentru comunitatea locală și regională, cu deschidere spre valorile europene fundamentale.”

Colegiul Tehnic Reșița urmărește crearea condițiilor pentru asigurarea egalității de șanse a tinerilor și a unei educații de calitate în scopul facilitării progresului școlar și formării unui absolvent capabil de inserție socială și profesională, adaptabil și flexibil la realitățile contextului național și european.

ap6

Colegiul Tehnic Reșița este dedicat continuării unei bogate tradiții de excelență în pregătirea profesională într-o lume supusă unui proces continuu de modernizare şi retehnologizare, în care educaţia şi formarea profesională iniţială au un rol esenţial pentru dobândirea de abilităţi, cunoştinţe şi atitudini necesare integrării pe o piaţă a muncii dinamică şi competitivă. Un mediu sigur și profesional oferă o educație relevantă și de înaltă calitate care promovează auto-disciplina, motivația și excelența în procesul de învățare. Ca instituţie de învăţământ, Colegiul Tehnic Reşiţa este situat în centrul oraşului şi deserveşte o zonă cu o rază de aproximativ 50 km în jurul Reşiţei. Pregătirea se realizează în profil tehnic pe următoarele domenii: mecanică, electric, electromecanică, automatizări, sudură, electronică, construcții, tâmplarie, textile, la nivel liceal, școală duală/profesională, școală postliceală și școală de maiștri, precum și profil servicii pe domeniul estetica și igiena corpului omenesc, atât la nivel liceal cât și școală profesională.

Caracteristicile ce definesc şcoala sunt atuurile unei şcoli bune, o şcoală care formează şi dezvoltă competenţele elevilor săi, o şcoală a cărei activitate are la bază parteneriatele cu agenţi economici, alte şcoli, instituţii, ONG-uri etc. şi nu în ultimul rând, o şcoală preocupată în promovarea valorilor ţării şi ale Uniunii Europene.

Colegiul Tehnic este şcoala care generează aşteptări înalte pentru fiecare elev ce-i trece pragul, indiferent de sex, religie, apartenenţă etnică, religioasă sau mediu de provenienţă, promovează ideea că un elev este capabil să înveţe, deoarece are posibilitatea de a alege un domeniu şi ulterior o calificare dintr-o paletă variată oferită de şcoală.

Colegiul Tehnic promovează învăţarea pe parcursul întregii vieţi. Formele de învăţământ oferite de şcoală sunt cursuri de zi şi cursuri serale pentru nivel de calificare 3, 4 şi 5. Adaptarea ofertei de formare la cerinţele pieţei muncii este o prioritate pentru şcoala noastră. Permenent asigurăm condiţii de informare, orientare şi consiliere privind cariera. O bună parte din absolvenţii de liceu, cu sau fără bacalaureat, continuă studiile prin forme superioare de formare, iar ceilalţi sunt angajaţi.