Colegiul Tehnic Reșița

„Educația este mișcarea de la întuneric la lumină.”

Şcoala este preocupată cu implementarea proiectelor şi programelor europene, coerenţa în ceea ce priveşte planificarea managerială, calitatea procesului instructiv educativ, preocuparea pentru promovarea valorilor naţionale şi a valorilor europene.

Pentru elevi, implicarea şcolii în proiecte europene se poate transcrie cu ajutorul următoarelor coordonate:

dezvoltarea unei gândiri deschise, creative, flexibile;

dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune;

formarea de abilităţi, deprinderi, competenţe, dezvoltarea abilităţilor de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţi specifice unei societăţi comerciale;

dezvoltarea spiritului antreprenorial;

deschiderea spre a-şi însuşi instrumente de învăţare specifice;

cultivarea respectului şi autorespectului;

cultivarea interesului şi motivaţiei pentru studiul ştiinţelor.